Javna nabava u sklopu projekta „Ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta poduzeća A.S. Teks d.o.o.“

Evidencijski broj nabave: 04/2017

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.02.0056, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka ASTEKS d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava opreme i strojeva za proizvodni pogon poduzeća ASTEKS d.o.o.

Predmet nabave je podijeljen u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Nabava tkalačkog stroja te edukacija djelatnika za rad na naprednoj tehnologiji

Grupa 2 – Nabava stroja za doradu (podavijanje) te edukacija djelatnika za rad na naprednoj tehnologiji


Datum objave: 05. listopada 2017. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 26. listopada 2017. godine do 15:00 sati

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.02.0056, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka ASTEKS d.o.o. dana 26. listopada 2017. godine objavljuje Prvu Obavijest o izmjenama i dopunama Dokumentacije za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: 04/2017

Predmet nabave je nabava opreme i strojeva za proizvodni pogon poduzeća ASTEKS d.o.o.

Predmet nabave je podijeljen u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Nabava tkalačkog stroja te edukacija djelatnika za rad na naprednoj tehnologiji

Grupa 2 – Nabava stroja za doradu (podavijanje) te edukacija djelatnika za rad na naprednoj tehnologiji


Datum objave 1. izmjene: 29. listopada 2017. godine

Rok za dostavu ponuda: 03. studenog 2017. godine do 15:00 sati.

Evidencijski broj nabave: 05/2017

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.02.0056, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka ASTEKS d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava mjernih uređaja za proizvodni pogon poduzeća ASTEKS d.o.o.


Datum objave: 09. listopada 2017. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 30. listopada 2017. godine do 15:00 sati

Evidencijski broj nabave: 06/2017

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.02.0056, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka ASTEKS d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava opreme i strojeva za proizvodni pogon poduzeća ASTEKS d.o.o.


Datum objave: 16. listopada 2017. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 06. studenog 2017. godine do 15:00 sati