Ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta i razvoj nove proizvodne usluge

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka ASTEKS d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.0495za provedbu projekta „Ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta i razvoj nove proizvodne usluge“. Provedbom projekta doći će proširenja postojećih kapaciteta proizvodnje tvrtke ASTEKS s naglaskom na modernizaciju i automatizaciju proizvodnje, što će se ostvariti kupnjom moderne i visokokvalitetne proizvodne opreme. Provedba predmetnog projekta neophodna je za buduće poslovanje tvrtke jer će rezultati koji će biti dostignuti kao konačni rezultat ulaganja omogućiti nastavak uspješnog poslovanja, što uključuje održiv rast i razvoj, te povećavanje konkurentske pozicije tvrtke.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 15. siječnja 2018. godine do 15. srpnja 2018. godine.

Opći cilj projekta

Potaknuti proizvodnju i proizvodne usluga tvrtke Asteks d.o.o. bespovratnom potporom u svrhu jačanja konkurentnosti

Svrha projekta (specifični ciljevi)

  1. Povećati zaposlenost, stvoriti nove proizvode i usluge, unaprijediti konkurentnost, tržišni udio i kvalitetu proizvoda i usluga tvrtke kroz ulaganje u materijalnu imovinu s ciljem nabavke i tehnološki naprednog CNC stroja za rezanje i doradu a koje će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta, boljim iskorištenjem postojećih kapaciteta, povećanjem prihoda od prodaje u RH i inozemstvu, skraćenjem rokova isporuke i poboljšanju ostalih pokazatelja poslovanja

Očekivani rezultati projekta

  • Očuvana radna mjesta
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje prihoda od izvoza

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 463.000,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 463.000,00 HRK

Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 299.500,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: Matea Softa matea@asteks.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779